טפסים ומידע

 
 
 
 

השאלת ספרי לימוד
דף הבית  >>  חדשות  >>  השאלת ספרי לימוד

להורים שלום!

בהמשך להחלטת הממשלה לאשר את פרק החינוך של דו"ח טרכטנברג, החליט שר החינוך
להפעיל תכנית להשאלת ספרי לימוד בכל בתי הספר בארץ, החל משנת הלימודים
תשע"ג. ההשתתפות בתכנית מחייבת הסכמה של 60% מההורים שילדיהם לומדים בבית
הספר.
תכנית השאלת ספרי לימוד מתבצעת ע"י שמירת הספרים המשומשים של התלמידים, העמדתם
לרשות בית הספר וקניית ספרי לימוד חדשים באופן מרוכז. הקנייה מבוצעת באמצעות
גביית אגרת השאלת ספרי לימוד מההורים 320 ₪ עבור סל תלמיד בבית הספר התיכון. בנוסף, מקבל כל בית ספר שמצטרף לתוכנית תקציב ייעודי מהמשרד.
אנא מלאו את טופס ההצבעה בהמשך המייל . *מדובר כרגע בהצבעה עקרונית בלבד על
מנת לאפשר את המהלך. אם יוחלט על-כך ברוב קולות תצא הודעה מסודרת ומפורטת.
לפרטים נוספים באתר משרד החינוך:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Seferzol/homepage.htm
שימו לב! לתלמידי עליית הנוער שעד היום קבלו חלק מהספרים ללא תשלום, ע"מ לקבל את כל ספרי הלימוד, כולל חוברות, יצטרכו לשלם 120 ₪.

בברכה,
הנהלת הישיבה


כתב הסכמה להיכלל בתכנית להשאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ג

שם משפחה ____________ שם פרטי (הורים)________________

מעונין/ת בהשאלת ספרים לכיתות ט-יב בהשתתפות של עד 320 ש"ח לתלמיד

o כן
o לא

תלמידי עליית הנוער מעונין/ת בהשאלת ספרים לכיתות ט-יב בהשתתפות של עד 120 ש"ח לתלמיד

o כן
o לא


חתימת הורים _____________________________
                    הוסף למועדפים I  הפוך לעמוד בית I  מפת אתר I  צור קשר